सौर्य ग्लास कारखाना

AR कोटिंग प्रक्रियामा 5mm Iow फलामको अल्ट्रा-क्लियर सौर्य फ्लोट ग्लास (3)

AR कोटिंग प्रक्रियामा 5mm Iow फलाम अल्ट्रा-क्लियर सौर्य फ्लोट ग्लास

एआर कोटिंग प्रक्रिया (२)

एआर कोटिंग प्रक्रिया

चश्मा को समतलता निरीक्षण

चश्मा को समतलता निरीक्षण

निरीक्षण आकार 2000 960mm (3)

निरीक्षण आकार 2000 960mm

परीक्षण प्रसारण दर

परीक्षण प्रसारण दर

सौर्य ग्लास प्याकिङ प्रक्रिया

सौर्य ग्लास प्याकिङ प्रक्रिया

रेशम मुद्रण प्रक्रिया (2)

रेशम मुद्रण प्रक्रिया

dav

कच्चा गिलास गोदाम

प्रशोधन (3)

प्रशोधन गर्दै

प्रशोधन (2)

प्रशोधन गर्दै

प्यालेटहरू

प्यालेटहरू